Privacy Policy

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.pedicurepraktijklindsy.nl bezoekt.

Beheer

De website Pedicurepraktijklindsy.nl staat onder beheer van Pedicurepraktijk Lindsy te Roswinkel. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.pedicurepraktijklindsy.nl.

Gegevens van bezoekers

  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Pedicurepraktijklindsy.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • Pedicurepraktijklindsy.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens./su_list]

Gebruik Gegevens

Pedicurepraktijklindsy.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals of het verzenden van de Nieuwsbrief.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een aanbiedingen, producten, tips, et cetera, waarvan Pedicurepraktijklindsy.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

Pedicurepraktijklindsy.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie bestand wordt informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Pedicurepraktijklindsy.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Pedicurepraktijklindsy.nl. Dat kan door contact op te nemen via het contactformulier.

Disclaimer

Pedicurepraktijklindsy.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Externe Links

Deze site bevat links naar andere sites. Pedicurepraktijklindsy.nl is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

Gegevens verstrekken aan derden

Als de klant een bericht schrijft of zich abonneert op een e-maillijst, worden naam en e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres en alle andere informatie zal alleen gebruikt worden om klant te contacteren over updates en aanbiedingen op Pedicurepraktijk Lindsy. Gegevens die aan Pedicurepraktijklindsy.nl verstrekt zijn zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.